Số/Kí hiệu 542/VP-HCC
Trích yếu V/v nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1528/UBND-HCC ngày 01/4/2019
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Hành chính công
Thể loại Công văn
Ngày ban hành 04/05/2019
Ngày có hiệu lực 04/05/2019
Ngày hết hiệu lực Không xác định thời hạn
File đính kèm