DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Quày thuốc HIỀN THANH Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
2 Quầy thuốc CHÍNH ĐIỀN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
4 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 NGUYỄN THỊ HÀ THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6 UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
7 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
8 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
9 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
10 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘ ĐỨC Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
11 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
12 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
13 Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
14 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
15 Giáo xứ Châu Ổ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
16 Ban Quản lý dự án ĐTXD và PT Quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
17 Công ty TNHH MTV cao su Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
18 Chi nhánh Công ty CP tập đoàn đầu tư Đô Thành tại Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
19 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
20 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây lắp Phát Đạt Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
21 UBND xã Tịnh Bình Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
22 BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
23 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
24 Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
25 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
26 Công ty TNHH MTV 19/5 Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
27 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
28 Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
29 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
30 Công ty TNHH MTV 19/5 Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
31 Chùa Minh Đức Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
32 Công ty TNHH MTV Pro Bank Vina Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
33 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
34 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
35 Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
36 Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
37 Ban Quản lý dự án ĐTXD và PT Quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
38 Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
39 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
40 UBND xã Trà Nham Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
41 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42 TRẦN VĂN SINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43 PHẠM TẤN BA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
44 UBND xã Tịnh Đông Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
45 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
46 Công ty CP Đầu tư Đất Quảng Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
47 Công ty TNHH XD&TM Quốc Tiến Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
48 Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Hợp Nhất Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
49 Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
50 Ban Quản lý dự án ĐTXD và PT Quỹ đất huyện Minh Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
51 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
52 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
53 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
54 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
55 Ban Quản lý dự án ĐTXD và PT Quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
56 Chùa Khánh Hội Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
57 Hạt kiểm lâm Mộ Đức Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
58 Công ty TNHH Phú Điền Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
59 NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT MỲ QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
60 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
61 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
62 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
63 CÔNG TY TNHH XD VÀ THƯƠNG MẠI THẠCH PHÁT Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương
64 TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRÀ BỒNG Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
65 UBND huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
66 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Tơ Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
67 Nguyễn Đức Quảng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
68 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
69 BÙI THỊ NGỌC DIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
70 CÔNG TY CP HOÀNG ÂN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
71 Trần Nớp Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72 PHẠM VĂN LÀNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
73 TRẦN VĂN HẾT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
74 TRẦN NHIỀU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75 NGUYỄN VĂN TÙNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn