DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 PHAN MINH CA Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
2 NGUYỄN TRỌNG VIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3 LỮ THỊ MINH THƯ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Công ty TNHH Vận tải Thương mại Trường Phú Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
5 Công ty TNHH ĐT&PT NN Gia Lâm Phát Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Quầy thuốc ANH HƯNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
7 Quầy thuốc NGUYÊN HOA Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
8 Quầy thuốc số 14 KIM CHUNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
9 Doanh nghiệp tư nhân Bàu Giang - Cây Xoài Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Quầy thuốc NAM DANH Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
11 Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Thiên Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
12 Quầy thuốc HÒA THU THẢO Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
13 Quầy thuốc BÍCH NHẬT Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
14 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
22 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
23 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
24 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
25 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
26 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
27 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
28 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
29 LÊ THỊ CHÍN Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
30 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
31 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
32 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
33 Công ty TNHH Khảo sát xây dựng 3 Nhất Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
34 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Minh Long Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
36 Văn Thị Út Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN (BQL DA ĐẦU TƯ XD & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT). Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
38 Trần Đình Hoàng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
40 Văn Thị Út Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
41 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
43 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HUY MĂNG Lĩnh vực điện Sở Công Thương
44 Công ty TNHH Quảng cáo Phú Thương Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
45 Công ty TNHH Quảng cáo – TM Lam Sơn Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
46 Công ty TNHH MTV DVXD và Quảng cáo Sao Việt Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
47 Công ty TNHH MTV DVXD và Quảng cáo Sao Việt Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
48 CÔNG TY TNHH MINH CHIỂU Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
49 Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
50 Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
51 cty cp bê tông ly tâm minh thành tín Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
52 CÔNG TY CỔ PHẦN 30-4 QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
53 Công ty TNHH MTV Nguyên Phú khánh Lĩnh vực hóa chất Sở Công Thương
54 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
55 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
56 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
57 MAI VĂN CHÂP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
58 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
59 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
60 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
61 ĐÀO THỊ HỮU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
62 TRẦN VĂN HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
63 TU TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
64 Đoàn Nguyễn Trung Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
65 Nguyễn Thị Thu,Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
66 Phan Thị Liên Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
67 Nguyễn Thị Thu,Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
68 PHAN MINH TỈNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
69 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
70 NGUYỄN TẤN KHÔI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
71 LÊ VĂN PHA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
72 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
73 VÕ THỊ KIM DUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
74 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
75 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công thỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp