DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 LÊ THẮNG NGHỀ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 BÙI CÔNG SƠN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 Nguyễn Công Thuận Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
15 ĐỖ THỊ MỸ LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
16 HUỲNH THỊ SỬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
17 VÕ QUỲNH NHƯ LAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
18 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
19 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
21 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
22 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
23 BẠCH THỊ THANH HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
24 TRẦN ANH TÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
25 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
26 VÕ THỊ THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
27 VÕ THỊ KIM ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
28 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
29 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
30 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ GEMADEPT DUNG QUẤT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
31 Công ty TNHH Gesin Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
32 Công ty TNHH Gesin Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
33 Trường THPT số 2 Đức Phổ Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
34 Trường THPT Trà Bồng Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
35 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
36 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
37 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
38 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
39 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
40 NGUYỄN BÁ THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
41 BÙI VĂN DUẨN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
42 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
43 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
44 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
45 HUỲNH THỊ THU DIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
46 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
47 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
48 Trần Thanh Trà Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
49 TRẦN ANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
50 NGUYỄN TRUNG LÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp