DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty TNHH Vận tải Thương mại Trường Phú Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
2 Công ty TNHH ĐT&PT NN Gia Lâm Phát Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Quầy thuốc ANH HƯNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
4 Quầy thuốc NGUYÊN HOA Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
5 Quầy thuốc số 14 KIM CHUNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
6 Doanh nghiệp tư nhân Bàu Giang - Cây Xoài Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Quầy thuốc NAM DANH Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
8 Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Thiên Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Quầy thuốc HÒA THU THẢO Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
10 Quầy thuốc BÍCH NHẬT Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
11 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
19 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
20 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
21 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
22 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
23 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
24 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
25 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
26 LÊ THỊ CHÍN Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
27 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
28 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
29 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
30 Công ty TNHH Khảo sát xây dựng 3 Nhất Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
31 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
32 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Minh Long Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
33 Văn Thị Út Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
34 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN (BQL DA ĐẦU TƯ XD & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT). Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
35 Trần Đình Hoàng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
37 Văn Thị Út Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
40 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HUY MĂNG Lĩnh vực điện Sở Công Thương
41 Công ty TNHH Quảng cáo Phú Thương Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
42 Công ty TNHH Quảng cáo – TM Lam Sơn Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43 Công ty TNHH MTV DVXD và Quảng cáo Sao Việt Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
44 Công ty TNHH MTV DVXD và Quảng cáo Sao Việt Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
45 CÔNG TY TNHH MINH CHIỂU Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
46 Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
47 Công ty Cổ phần Anh Việt Mỹ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
48 cty cp bê tông ly tâm minh thành tín Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
49 CÔNG TY CỔ PHẦN 30-4 QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
50 Công ty TNHH MTV Nguyên Phú khánh Lĩnh vực hóa chất Sở Công Thương