DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ VĂN TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
2 NGUYỄN HỮU HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 NGUYỄN VĂN KHUÊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 TRẦN NHIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7 NGUYỄN THỊ MƠ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
8 TRƯƠNG CÔNG MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
9 TRẦN ĐẶNG TRÚC PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
10 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
11 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
12 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
13 HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
14 UBND HUYỆN LÝ SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
15 CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
16 CƠM CHÁY MỠ HÀNH HOÀI DUNG Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 Hộ kinh doanh LÊ THỊ THƠM Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 HỢP TÁC XÃ DON QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 Nguyễn Thị Ngay Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 NGUYỄN VĂN HỔ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
21 Bùi Thị Thu Hà Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
22 CÔNG TY TNHH M DV VT ANH KHANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
23 CÔNG TY TNHH THỊNH NAM TRUNG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
24 BQL dự án Đầu tư Xây dựng và PTQĐ huyện Minh Long Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
25 PHÙNG THỊ MỸ LINH Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
26 NGUYỄN CÔNG THỊNH Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
27 TRƯỜNG THPT TRẦN KỲ PHONG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
28 Công ty TNHH MTV Đào tạo và tư vấn giáo dục Duy Hưng Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
29 Công ty TNHH Tân MaHang Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
30 NGUYỄN QUYẾT THẮNG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
31 NGUYỄN QUYẾT THẮNG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
32 NGUYỄN VĂN PHI Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
33 LÊ HỮU NGHĨA Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
34 VÕ TẤN DŨNG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
35 NGUYỄN TIẾN MINH Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
36 LÊ ANH TÚ Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
37 VÕ MINH CHÍ Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
38 NGÔ XUÂN PHƯỚC Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
39 NGUYỄN XUÂN TÚ Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
40 PHẠM HỮU TIẾN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
41 NGUYỄN HẢI TRIỀU Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
42 DƯƠNG QUỐC THÁI Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
43 NGUYỄN ANH VŨ Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
44 LÊ BÁ KHIẾU Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
45 TRẦN ANH CẨN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
46 ĐẶNG VĂN THỰC Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
47 VÕ ĐƯỜNG QUÝ Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
48 MAI HỮU HOÀI Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
49 PHẠM BÙI MINH THANH Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
50 NGUYỄN THỊ THÙY GIANG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng