DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty TNHH T-T-T Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
2 BAN QUẢN LÝ DA ĐT XD&PTQĐ HUYỆN BA TƠ Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
3 HOÀNG TRUNG ĐỨC Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG (76C1352476C13763) Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
5 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG (76H00138 76C12728) Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải