DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty TNHH Vận tải Thương mại Trường Phú Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
2 Công ty TNHH ĐT&PT NN Gia Lâm Phát Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Quầy thuốc ANH HƯNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
4 Quầy thuốc NGUYÊN HOA Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
5 Quầy thuốc số 14 KIM CHUNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế