DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
2 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 NGUYỄN THỊ HÀ THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
5 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính