DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 PHAN MINH CA Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
2 NGUYỄN TRỌNG VIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3 LỮ THỊ MINH THƯ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Công ty TNHH Vận tải Thương mại Trường Phú Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
5 Công ty TNHH ĐT&PT NN Gia Lâm Phát Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Quầy thuốc ANH HƯNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
7 Quầy thuốc NGUYÊN HOA Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
8 Quầy thuốc số 14 KIM CHUNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
9 Doanh nghiệp tư nhân Bàu Giang - Cây Xoài Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Quầy thuốc NAM DANH Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
11 Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Thiên Long Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
12 Quầy thuốc HÒA THU THẢO Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
13 Quầy thuốc BÍCH NHẬT Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
14 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
22 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
23 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
24 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
25 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
26 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
27 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
28 CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI- CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
29 LÊ THỊ CHÍN Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
30 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường