DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 PHAN MINH CA Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
2 NGUYỄN TRỌNG VIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3 LỮ THỊ MINH THƯ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Công ty TNHH Vận tải Thương mại Trường Phú Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
5 Công ty TNHH ĐT&PT NN Gia Lâm Phát Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Quầy thuốc ANH HƯNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
7 Quầy thuốc NGUYÊN HOA Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
8 Quầy thuốc số 14 KIM CHUNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
9 Doanh nghiệp tư nhân Bàu Giang - Cây Xoài Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Quầy thuốc NAM DANH Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế