DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Quày thuốc HIỀN THANH Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
2 Quầy thuốc CHÍNH ĐIỀN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
4 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 NGUYỄN THỊ HÀ THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6 UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
7 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
8 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
9 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
10 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘ ĐỨC Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính