DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
401 NGUYỄN THỊ THỦY Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
402 NGUYỄN THỊ THỦY Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
403 ĐẶNG VĂN SAU Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
404 ĐẶNG VĂN SAU Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
405 ĐẶNG THỊ MÙA Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
406 ĐẶNG THỊ MÙA Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
407 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
408 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
409 BÙI TẤN THỌ Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
410 PHẠM VĂN MẾNH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
411 NGUYỄN QUANG VINH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
412 NGUYỄN HỮU TRỰC Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
413 VŨ ĐỨC CƯ Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
414 TRẦN NHÂN KHOA Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
415 BÙI THANH VÂN Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
416 NGÔ TUẤN VŨ Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
417 NGUYỄN TRUNG TÍN Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
418 NGUYỄN THANH VIỆT Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
419 NGUYỄN THỊ BỸ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
420 NGUYỄN THỊ THU THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
421 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
422 Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Gia Thịnh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
423 Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Gia Thịnh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
424 Công ty TNHH Dong Ah Vina Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
425 Công ty Giày Rieker Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
426 Công ty Giày Rieker Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
427 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
428 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
429 HTX NN kinh doanh dịch vụ tổng hợp Chánh Lộ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
430 Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn đầu tư Đô Thành tại Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
431 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Nam Khang Miền Trung Lĩnh vực vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
432 Trần Nở Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
433 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
434 VÕ THỊ THU THÙY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
435 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
436 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
437 NGUYỄN VĂN TÙY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
438 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
439 TẠ VĂN DUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
440 NGUYỄN VĂN TÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
441 BÙI TÁ TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
442 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
443 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
444 NGUYỄN THÀNH MỸ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
445 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
446 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
447 Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
448 Ngô Hữu Nguyện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
449 Công ty TNHH xây dựng TM Sông Vệ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
450 Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường