DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
401 NGUYỄN TẤN SỰ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
402 HÀ VĂN ÂN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
403 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
404 TRẦN THỊ THÚY NGÂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
405 NGUYỄN THỊ THU NHÀN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
406 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
407 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
408 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
409 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
410 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
411 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
412 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
413 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
414 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN MINH LONG Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
415 Công ty TNHH Bách Bằng Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
416 TRƯỜNG CĐ CƠ GIỚI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
417 TRƯỜNG CĐ CƠ GIỚI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
418 TRƯỜNG CĐ KỸ NGHỆ DUNG QUẤT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
419 TRƯỜNG CĐ CƠ GIỚI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
420 TRƯỜNG CĐ CƠ GIỚI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
421 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐO ĐẠC 539 Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
422 HUỲNH DUY TRỌNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
423 HỒ QUANG NGHĨA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
424 ĐẶNG THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
425 LÊ THỊ THÙY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
426 ĐỖ CHIẾM BAO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
427 LƯU TRỌNG TRIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
428 NGUYỄN THANH BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
429 Bưu cục hanh chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
430 Nguyễn Xuân Tám Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
431 Lâm Đình Hòe Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
432 ĐINH TIẾN KHUÊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
433 TRƯƠNG HỒNG TÍNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
434 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
435 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
436 LÊ THỊ BÍCH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
437 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
438 ĐỖ TẤN VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
439 PHẠM THỊ HẠ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
440 HỒ THỊ PHƯƠNG MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
441 VŨ XUÂN HỒNG NGHĨA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
442 LÊ THỊ THÚY HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
443 HUỲNH NGỌC GIA BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
444 TRUONG NGỌC BÍCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
445 Lê Quang Quỳnh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
446 ĐỖ THỊ VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
447 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
448 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
449 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
450 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp