DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
401 NGUYỄN THỊ MỸ HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
402 Nguyễn Trung Anh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
403 TRẦN THỊ HUỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
404 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
405 TRẦN THỊ TRÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
406 ĐOÀN THỊ BÊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
407 ĐỖ THỊ MÙI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
408 HỒ THÁI ÁI HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
409 NGUYỄN THỊ ÁNH LỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
410 VÕ THỊ VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
411 NGUYỄN THỊ HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
412 ĐINH THỊ NGHĨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
413 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
414 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
415 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
416 Lê Văn Đại Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
417 TRẦN HỘP Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
418 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN SƠN HÀ. Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
419 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TRÀ BỒNG Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
420 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TRÀ BỒNG Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
421 UBND XÃ TRÀ BÙI (BQL CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÃ TRÀ BÙI). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
422 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN MINH LONG Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
423 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN MINH LONG Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
424 UBND XÃ TRÀ BÙI (BQL CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÃ TRÀ BÙI). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
425 NGUYỄN GIA TĨNH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
426 LÊ VĂN THỨC Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
427 LÊ VĂN THỨC Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
428 NGUYẾN THANH TRÍ Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
429 NGUYẾN THANH TRÍ Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
430 VÕ HOÀNG HẢI Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
431 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
432 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
433 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
434 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
435 ĐỖ THANH LẮM Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
436 ĐINH TIẾN ĐÔ Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
437 LÊ VĂN MƯỜI Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
438 Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Dịch vụ Tiến Thịnh Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
439 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
440 Võ Thị Diệp Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
441 TRẦN THÀNH CÔNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
442 TRẦN THÀNH CÔNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
443 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
444 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
445 Phòng Lao động-TBXH huyện Đức phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
446 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
447 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
448 Phòng Lao động-TBXH huyện Đức phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
449 Phòng Lao động-TBXH huyện Đức phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
450 Phòng Lao động-TBXH huyện Đức phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội