DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
401 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
402 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
403 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
404 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
405 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
406 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
407 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
408 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
409 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
410 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
411 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
412 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
413 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
414 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
415 TRẦN TRUNG QUỐC Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
416 ĐỖ THỊ THU PHƯỚC Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
417 VÕ ÁI VĂN SIÊU Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
418 Quầy thuốc Mỹ Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
419 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
420 Quầy thuốc Ngọc Hưng Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
421 Quầy thuốc Tài Lộc Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
422 Quầy thuốc Lê Hoa Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
423 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
424 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
425 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
426 UBND thị xã Đức Phổ Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
427 CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
428 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
429 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
430 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
431 UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
432 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
433 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
434 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
435 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
436 NGUYỄN VĂN DANH Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
437 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
438 NGÔ THANH PHONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
439 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
440 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
441 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thị xã Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
442 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thị xã Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
443 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
444 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
445 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
446 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
447 VÕ SÁU Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
448 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
449 PHẠM ANH CHÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
450 HUỲNH THỊ VI NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp