DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4401 NGUYỄN TẤN VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4402 NGUYỄN THANH DIỄN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4403 ĐẶNG THỊ THU THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4404 TRẦN ANH NGHĨA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4405 Dương Thạnh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4406 NGUYỄN LÊ NGUYÊN THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4407 PHAN THÁI TRÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4408 Phạm Ngọc Tín Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4409 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4410 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4411 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4412 NGUYỄN THỊ HÀ TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4413 NGUYỄN THÀNH CHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4414 HUỲNH VĂN HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4415 Võ Đình Hiển Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4416 CAO THỊ TRANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4417 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4418 LÊ TẤN NHẤT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4419 NGUYỄN THẬT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4420 CAO BĂNG GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4421 PHẠM VĂN HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4422 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4423 TRẦN MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4424 Cao Thị Thu Thảo Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4425 LÊ THỊ HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4426 Võ Đức Huy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4427 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành Chính Công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4428 LÊ QUỐC THỊNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4429 NGUYỄN THỊ MINH KHOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4430 LÊ ĐÌNH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4431 VƯƠNG THỊ KIỀU DIỄM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4432 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀNTRUNG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
4433 NGuyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục HCC Quảng ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4434 NGUYỄN THÀNH PHÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4435 TRẦN MINH HIỂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
4436 Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tịnh. Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4437 Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tịnh. Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4438 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành Chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4439 VÕ THỊ TƯỜNG VI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4440 VÕ THỊ KIM DUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4441 NGUYỄN THỊ THU THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4442 LÊ VĂN SINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4443 Bùi Văn Tân Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4444 NGUYỄN THANH PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4445 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4446 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu Cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4447 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4448 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4449 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4450 NGUYỄN THỊ THAO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp