DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4401 NGUYỄN NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4402 LƯU THỊ KIM THOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4403 LÊ THỊ NGUYÊN TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4404 NGUYỄN THỊ LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4405 HỒ THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4406 Trần Thị Vi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4407 TRẦN VŨ ĐỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4408 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Hợp Thành Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4409 Sở Nông nghiệp và PTNT Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
4410 Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi Lĩnh vực điện Sở Công Thương
4411 PHẠM THỊ BÍCH HƯỜNG Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
4412 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ và xây dựng Phước Thịnh Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4413 Công ty TNHH Hợp Thành Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4414 ĐẶNG KIM ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4415 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4416 PHẠM VĂN NHÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4417 TRẦN THỊ LAN ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4418 NGUYỄN QUỐC DŨNGG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4419 Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4420 NGUYỄN THỊ LUYẾN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
4421 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4422 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4423 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4424 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính Công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4425 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4426 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4427 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4428 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4429 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4430 VÕ THỊ BÍCH HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4431 TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4432 NGUYỄN THỊ THIÊM THIÊM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4433 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4434 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4435 CAO HOÀNG NAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4436 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4437 LÊ CÔNG VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4438 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4439 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4440 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4441 NGUYỄN MẬU HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4442 NGUYỄN VĂN TOÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4443 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4444 TRƯƠNG THỊ THU THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4445 Nguyễn Văn Thọ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4446 LA QUANG TẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4447 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4448 Lê Đỉnh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4449 HUỲNH KHÁNH NAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4450 LÊ TRUNG DANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp