DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4401 ĐOÀN VĂN QUÝ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4402 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4403 NGUYỄN PHÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4404 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4405 TRƯƠNG ANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4406 TRƯƠNG THỊ CHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4407 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4408 LÊ NGỌC HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4409 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4410 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4411 Lê Ngọc Hưng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4412 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4413 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4414 PHAN THỊ CẨM LỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4415 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4416 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4417 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4418 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4419 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4420 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4421 CHÂU THỊ TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4422 NGÔ CẢNH TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4423 NGUYỄN CHÂU BẢO VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4424 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu Cục Hành Chính Công Tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4425 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4426 HUỲNH BẢO NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4427 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4428 Phùng Văn Chín Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4429 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu Cục Hành Chính Công Tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4430 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4431 Công ty CP Đầu tư xây dựng 72 Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4432 VÕ CHÁNH CHÂN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4433 ĐỖ VĂN THỨC Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4434 NGUYỄN TRƯƠNG LONG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4435 LÊ XUÂN TIẾN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4436 LÊ VĂN ĐỨC Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4437 Công ty TNHH MTV Đầu tư dịch vụ Thiên Ý Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
4438 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4439 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4440 BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4441 LÊ THỊ HỒNG NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4442 PHẠM THỊ THỦY TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4443 PHẠM NGỌC THẮNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4444 NGÔ HỮU CHIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4445 LÊ VĂN CHIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4446 NGUYỄN THỊ LAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4447 PHẠM LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4448 PHẠM NHẬT TƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4449 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4450 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường