DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4301 NGUYỄN ĐĂNG MÃO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4302 Lâm Quang Hiền Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4303 TIÊU VIẾT PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4304 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4305 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4306 BQL DA đầu tư XD thuộc BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4307 NGUYỄN THỊ MINH LỘC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4308 Ngụy Văn Đức Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4309 BÙI LÊ THANH HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4310 NGUYỄN THỊ NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4311 LÊ XUÂN HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4312 Phòng khám sản phụ khoa Bs Bùi Thị Trầm Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
4313 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4314 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4315 NGUYỄN THỊ VỴ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4316 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) D Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4317 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4318 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4319 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4320 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4321 VÕ HOÀNG PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4322 CÔNG TY TNHH TM - DV DIÊN KHÁNH Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4323 DƯƠNG THỊ NHƯ ĐIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4324 ĐINH PHÚC THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4325 BÙI TÁ THẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4326 BÙI THỊ NGỌC HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4327 TRẦN VĂN DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4328 LÊ THỊ MẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4329 Công ty TNHH MTV Sản xuất và chế biến Hoàng Quân Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4330 TRƯƠNG MẠNH VÕ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4331 BQL dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4332 VÕ TIA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4333 HUỲNH HUY THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4334 CAO THỊ PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4335 NGUYỄN THỊ HỮU KHỞI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4336 NGuyễn Đức Huệ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4337 LÊ THỊ MỸ LÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4338 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4339 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4340 Vi Thị Kim Ngân (NV bưu điện TP. Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4341 Công ty TNHH MTV Sản xuất và chế biến Hoàng Quân Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4342 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
4343 Diệp Bảo Vinh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4344 NGUYỄN THỊ QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4345 Tạ Công Tòng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4346 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4347 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4348 CAO THẾ CÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4349 Vương Thị Thanh Trúc (Nhân viên Bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4350 NGÔ THỊ VÂN ĐÀI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp