DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
351 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Gia Lâm Phát Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
352 Công ty TNHH MTV Xây lắp Bình Lê Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
353 Công ty TNHH Dược Thanh Bình Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
354 Công ty TNHH MTV Xây lắp Bình Lê Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
355 BÙI XUÂN ĐÔNG Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
356 Công ty TNHH Cường Thịnh Vạn Tường Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
357 PHẠM THỊ HỒNG DUYÊN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
358 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
359 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
360 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
361 Trung Tâm Truyền Thông- Văn Hoá -Thể Thao Huyện Sơn Hà Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
362 Sở Ngoại Vụ Quảng Ngãi Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
363 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
364 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
365 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
366 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
367 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
368 NGUYỄN VĂN HIẾU Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
369 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Trần Gia Hân Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
370 Công ty TNHH TMDV Lữ hành Quốc tế Libera-Chi nhánh tại Quảng Ngãi Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
371 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
372 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
373 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
374 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
375 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
376 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
377 Công ty TNHH MTV Đầu tư TMDV Phát Đạt Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
378 Lê Thị mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
379 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
380 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
381 Lê Thị mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
382 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
383 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
384 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
385 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
386 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
387 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
388 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
389 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
390 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
391 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
392 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
393 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
394 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
395 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
396 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
397 Huỳnh Thị Nga Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
398 CÔNG TY TNHH SUIRMI NGỌC TUẤN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
399 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
400 Lê Thị Mai Trinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn