DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
351 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
352 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
353 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
354 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
355 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
356 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
357 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
358 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
359 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
360 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
361 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
362 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
363 Công ty TNHH tư vấn tổng hợp và xây dựng Hoàng Phúc Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
364 Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Gia Thịnh Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
365 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
366 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
367 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
368 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
369 Công ty TNHH TV&XD Tuấn Huy Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
370 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
371 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
372 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
373 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
374 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THIÊN ĐƯỜNG NHÍ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
375 Công ty TNHH Luyện Kim 19 Trung Quốc - Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
376 Công ty TNHH Luyện Kim 19 Trung Quốc - Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
377 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
378 Công ty TNHH Luyện Kim 19 Trung Quốc - Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
379 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
380 Quầy thuốc DIÊN THUẬN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
381 CÔNG TY TNHH TS HẢI LONG NHA TRANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
382 ĐẶNG THÀNH NHÂN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
383 LỮ NGỌC LÂN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
384 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
385 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
386 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
387 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
388 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
389 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
390 NGUYỄN THANH TÙNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
391 VÕ THỊ BÍCH CHI Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
392 BÙI THỊ NHƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
393 TRẦN QUỐC KỲ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
394 BÙI THỊ LỰU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
395 ĐINH VĂN BÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
396 ĐỖ THỊ NGỌC YÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
397 TRẦN THỊ THÙY TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
398 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
399 PHẠM QUỐC ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
400 VÕ THỊ THÚY HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp