DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
351 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN NGHI BÔNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
352 CÔNG AN TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
353 UBND HUYỆN BA TƠ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
354 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
355 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
356 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
357 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
358 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
359 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
360 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
361 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
362 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
363 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
364 Công ty TNHH Bất động sản Mỹ Gia Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
365 VÕ DUY TIẾN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
366 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
367 Đỗ Văn Sự Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
368 TRƯỜNG CĐ CƠ GIỚI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
369 Công ty TNHH Happy Furniture Việt Nam Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
370 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
371 NGUYỄN THỊ LIỄU Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
372 ĐINH THỊ HỒNG PHƯỢNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
373 KIỀU THI THU Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
374 NGUYỄN THỊ HIỀN ĐỨC Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
375 NGUYỄN TRẦN TIỂU NHI Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
376 Hồ sơ nộp Bưu điện Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
377 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
378 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
379 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
380 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
381 CÔNG AN TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
382 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
383 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
384 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
385 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
386 HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
387 CÔNG AN TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
388 CÔNG AN TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
389 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
390 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DDAATXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
391 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
392 Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
393 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
394 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
395 Công ty Cổ phần cơ khí và Xây lắp An Ngãi Lĩnh vực Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
396 LÊ HỒNG PHONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
397 NGUYỄN VĂN THẠCH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
398 ĐẶNG NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
399 ĐOÀN THỊ THU HÀ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
400 NGUYỄN TẤN THÙY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn