DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
351 TRƯỜNG THCS NGHĨA THƯƠNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
352 TRƯỜNG THCS NGHĨA MỸ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
353 Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
354 Phòng Lao động - TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
355 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
356 CN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM- CO.OPMART ĐỨC PHỔ Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
357 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
358 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
359 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
360 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
361 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
362 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
363 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
364 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
365 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
366 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
367 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
368 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
369 công ty TNHH MTV vận tải và thương mại Kiều Trinh Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
370 cty TNHH MTV XD và TM Hải Yến Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
371 Nhà máy bê tông Việt - Nhật Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
372 Công ty TNHH TMDV Vận tải Anh Khang Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
373 BẢY HẢI Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
374 CÔNG TY TNHH VT VÀ XD THIÊN QUANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
375 BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
376 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
377 ANH KÝ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
378 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA THUẬN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
379 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA TRUNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
380 TRƯỜNG MẦN NON NGHĨA THỌ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
381 Công ty TNHH Quảng cáo - Thương mại Long Sơn Hoàng Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
382 Công ty CP Đầu tư Đất Quảng Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
383 BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
384 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
385 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
386 TRƯỜNG MẦM NON TỊNH PHONG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
387 TRƯỜNG MẦM NON LONG SƠN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
388 TRƯỜNG MẦM NON PHỔ QUANG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
389 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA KỲ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
390 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
391 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
392 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
393 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
394 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
395 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
396 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
397 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
398 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
399 BÙI THỊ KIỀU DUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
400 NGUYỄN HỒNG DÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp