DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3701 ĐOÀN VĂN QUÝ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3702 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3703 NGUYỄN PHÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3704 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3705 TRƯƠNG ANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3706 TRƯƠNG THỊ CHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3707 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3708 LÊ NGỌC HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3709 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3710 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3711 Lê Ngọc Hưng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3712 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3713 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3714 PHAN THỊ CẨM LỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3715 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3716 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3717 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3718 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3719 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3720 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3721 CHÂU THỊ TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3722 NGÔ CẢNH TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3723 NGUYỄN CHÂU BẢO VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3724 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu Cục Hành Chính Công Tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3725 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3726 HUỲNH BẢO NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3727 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3728 Phùng Văn Chín Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3729 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu Cục Hành Chính Công Tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3730 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3731 Công ty CP Đầu tư xây dựng 72 Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3732 VÕ CHÁNH CHÂN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3733 ĐỖ VĂN THỨC Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3734 NGUYỄN TRƯƠNG LONG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3735 LÊ VĂN ĐỨC Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3736 Công ty TNHH MTV Đầu tư dịch vụ Thiên Ý Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng
3737 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3738 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3739 BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3740 LÊ THỊ HỒNG NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3741 PHẠM THỊ THỦY TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3742 PHẠM NGỌC THẮNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3743 NGÔ HỮU CHIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3744 LÊ VĂN CHIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3745 NGUYỄN THỊ LAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3746 PHẠM LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3747 PHẠM NHẬT TƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3748 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3749 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3750 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường