DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3651 HUỲNH NGỌC ÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3652 NGUYỄN VĂN KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3653 THÁI THỊ HỒNG LAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3654 Phạm Văn Long Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3655 NGUYỄN NHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3656 VÕ THỊ NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3657 ĐOÀN THANH HẬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3658 LÊ THI TUYẾT XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3659 PHẠM THỤY NHẬT HẠ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3660 NGUYỄN DUY THIÊM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3661 HUỲNH THỊ NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3662 NGUYỄN XUÂN HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3663 CÔNG TY TNHH HƯƠNG VỊ QUẢNG Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
3664 ĐOÀN VĂN ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3665 NGUYỄN TẤN HÀ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3666 PHẠM VĂN KHANH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3667 LÊ THANH GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3668 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3669 NGUYỄN VĂN LỘC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3670 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3671 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3672 LÊ THỊ THÚY HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3673 VÕ VĂN CHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3674 LÊ QUANG DÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3675 TRẦN THANH LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3676 TRẦN MẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3677 Nguyễn Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3678 HỒ VĂN MĨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3679 TRẦN LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3680 NGUYỄN THỊ KIM CÚC Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3681 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3682 LÊ VĂN PHÁP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3683 TRƯƠNG THỊ HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3684 TĂNG THỊ KIM CÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3685 PHAN VĂN HƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3686 NGUYỄN DUY TÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3687 NGÔ VIẾT TÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3688 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3689 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3690 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3691 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3692 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3693 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3694 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3695 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3696 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3697 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3698 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3699 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3700 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp