DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3601 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3602 ĐINH THỊ CHIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3603 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3604 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3605 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3606 TRẦN THỊ CẨM LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3607 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3608 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3609 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3610 NGUYỄN TIẾN HIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3611 HUỲNH THỊ MỸ HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3612 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3613 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3614 Võ Thị Kim Anh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3615 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3616 Công ty TNHH Thể thao và Du lịch Tuấn Minh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3617 TRẦN PHẠM THANH HẢI Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3618 Công ty TNHH MTV Cây trồng Hoàng Khánh Ba Vinh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3619 Nguyễn Thị Việt Cường - Nv bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3620 REICHEL VENITA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3621 Công ty Cp Dịch vụ tổng hợp và Đầu tư Tiến Thành Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3622 LÊ PHAN PHƯỢNG LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3623 LÊ TRẦN NHƯ AN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3624 VÕ THÀNH TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3625 HUỲNH NGỌC ÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3626 NGUYỄN VĂN KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3627 THÁI THỊ HỒNG LAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3628 Phạm Văn Long Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3629 NGUYỄN NHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3630 VÕ THỊ NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3631 ĐOÀN THANH HẬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3632 LÊ THI TUYẾT XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3633 PHẠM THỤY NHẬT HẠ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3634 NGUYỄN DUY THIÊM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3635 HUỲNH THỊ NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3636 NGUYỄN XUÂN HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3637 CÔNG TY TNHH HƯƠNG VỊ QUẢNG Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
3638 ĐOÀN VĂN ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3639 NGUYỄN TẤN HÀ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3640 PHẠM VĂN KHANH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3641 LÊ THANH GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3642 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3643 NGUYỄN VĂN LỘC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3644 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3645 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3646 LÊ THỊ THÚY HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3647 VÕ VĂN CHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3648 LÊ QUANG DÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3649 TRẦN THANH LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3650 TRẦN MẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp