DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3551 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3552 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3553 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3554 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3555 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3556 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3557 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3558 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3559 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3560 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3561 ĐINH THỊ CHIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3562 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3563 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3564 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3565 TRẦN THỊ CẨM LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3566 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3567 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3568 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3569 NGUYỄN TIẾN HIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3570 HUỲNH THỊ MỸ HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3571 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3572 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3573 Võ Thị Kim Anh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3574 Nguyễn Thị Thu - Trưởng Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3575 Công ty TNHH Thể thao và Du lịch Tuấn Minh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3576 TRẦN PHẠM THANH HẢI Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3577 Công ty TNHH MTV Cây trồng Hoàng Khánh Ba Vinh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3578 Nguyễn Thị Việt Cường - Nv bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3579 REICHEL VENITA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3580 Công ty Cp Dịch vụ tổng hợp và Đầu tư Tiến Thành Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3581 LÊ PHAN PHƯỢNG LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3582 LÊ TRẦN NHƯ AN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3583 VÕ THÀNH TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3584 HUỲNH NGỌC ÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3585 NGUYỄN VĂN KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3586 THÁI THỊ HỒNG LAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3587 Phạm Văn Long Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3588 NGUYỄN NHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3589 VÕ THỊ NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3590 ĐOÀN THANH HẬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3591 LÊ THI TUYẾT XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3592 PHẠM THỤY NHẬT HẠ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3593 NGUYỄN DUY THIÊM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3594 HUỲNH THỊ NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3595 NGUYỄN XUÂN HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3596 CÔNG TY TNHH HƯƠNG VỊ QUẢNG Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
3597 ĐOÀN VĂN ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3598 NGUYỄN TẤN HÀ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3599 PHẠM VĂN KHANH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3600 LÊ THANH GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp