DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3451 PHAN HIẾU TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3452 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3453 Thái Thị Hà Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3454 NGUYỄN ANH KIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3455 LÊ VĂN TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3456 NGUYỄN THỊ ĐẠO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3457 ĐINH NGỌC PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3458 TRỊNH MẸO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3459 PHẠM THỊ THÙY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3460 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3461 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3462 Võ Văn Lập Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3463 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3464 TRẦN THỊ QUỲNH ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3465 TỪ THỊ NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3466 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3467 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3468 Bùi Ngọc Hoàng Mai Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3469 VÕ THỊ LỆ TRÀ Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3470 NGUYỄN ÁI THƠ Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
3471 ĐINH THỊ BÍCH HIỆP Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
3472 UBND huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
3473 NGUYỄN THỊ HÒA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3474 ĐOÀN VĂN QUÝ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3475 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3476 NGUYỄN PHÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3477 TRƯƠNG ANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3478 TRƯƠNG THỊ CHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3479 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3480 LÊ NGỌC HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3481 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3482 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3483 Lê Ngọc Hưng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3484 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3485 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3486 PHAN THỊ CẨM LỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3487 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3488 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3489 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3490 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3491 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3492 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3493 CHÂU THỊ TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3494 NGÔ CẢNH TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3495 NGUYỄN CHÂU BẢO VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3496 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu Cục Hành Chính Công Tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3497 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3498 HUỲNH BẢO NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3499 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3500 Phùng Văn Chín Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp