DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
301 Phòng Lao động-TBXH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
302 Phòng Lao động-TBXH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
303 HỒ VĂN CƯ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
304 NEM CHẢ KIM CHI Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
305 ĐOÀN THANH HUY Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
306 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
307 Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
308 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
309 Phòng Lao động-TB&XH huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
310 Phòng Lao động-TB&XH huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
311 Phòng Lao động-TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
312 Phòng Lao động-TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
313 Phòng Lao động-TB&XH huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
314 Phòng Lao động-TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
315 Phòng Lao động-TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
316 Phòng Lao động-TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
317 Phòng Lao động-TBXH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
318 Phòng Lao động-TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
319 Phòng Lao động-TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
320 Phòng Lao động-TBXH huyện Đức phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
321 Phòng Lao động-TB&XH huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
322 Phòng Lao động-TBXH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
323 Phòng Lao động-TBXH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
324 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
325 Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng huyện Mộ Đức Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
326 Công ty TNHH MTV Kinh doanh vận tải Lam Sơn Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
327 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
328 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Trà Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
329 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
330 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÚ Y XANH VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
331 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
332 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
333 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
334 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
335 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
336 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
337 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
338 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
339 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
340 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
341 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
342 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
343 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
344 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
345 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
346 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
347 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
348 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
349 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
350 Quầy thuốc Liên Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế