DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
301 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
302 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
303 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
304 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
305 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
306 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
307 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
308 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
309 NGUYỄN VĂN HỘ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
310 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
311 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
312 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
313 UBND xã Tịnh Thiện Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
314 Ban quản lý các dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Sở Y tế Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
315 HUỲNH THỊ THU TRANG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
316 UBND XÃ BA LIÊN Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
317 QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH QUẢNG NGÃI. Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
318 Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam Lĩnh vực Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
319 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN NGHI BÔNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
320 Nguyễn Hiệp Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
321 Trần Ngọc Sứ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
322 LÊ THỊ MINH Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
323 VÕ THỊ THẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
324 VÕ THỊ THẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
325 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
326 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
327 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
328 A VĂN TRUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
329 A VĂN TRUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
330 LÊ TẤT CHIẾN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
331 NGUYỄN THANH LÂM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
332 LÊ TRƯỜNG GIANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
333 HUỲNH VINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
334 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
335 LÊ THANH TÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
336 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
337 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
338 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
339 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
340 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
341 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
342 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
343 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
344 NGUYỄN CHÍ CÔNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
345 LÊ THANH TÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
346 LÊ THANH TÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
347 PHẠM BÁCH KHOA Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
348 UBND HUYỆN BA TƠ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
349 CÔNG AN TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
350 PHẠM BÁCH KHOA Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo