DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
251 HỒ HÀ HỒNG LY Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
252 LÊ THỊ THÂN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
253 TRƯỜNG CĐ CƠ GIỚI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
254 ĐOÀN THỊ THU HÀ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
255 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
256 HÀ VĂN ÂN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
257 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
258 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
259 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
260 HÙYNH THỊ THU THƯƠNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
261 TRƯƠNG QUANG THÁI BẢO Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
262 NGUYỄN TẤN SỰ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
263 Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
264 Nguyễn Thị Quỳnh Mi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
265 Võ Đáy Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
266 Lê Thị Thu Thủy Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
267 Lê Thị Thu THủy Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
268 Lê Thị Thu Thủy Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
269 NGUYỄN THỊ BÍCH Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
270 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
271 PHAN THỊ XUÂN HỒNG Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
272 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
273 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh. (2m) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
274 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
275 Phòng Lao động-TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
276 PHẠM THỊ MAI Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
277 CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN Lĩnh vực điện Sở Công Thương
278 Viettel Quảng Ngãi - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
279 NGUYỄN VĂN BƯU Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
280 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
281 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
282 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
283 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
284 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
285 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
286 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
287 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
288 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
289 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
290 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
291 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
292 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
293 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
294 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
295 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
296 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
297 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
298 Công ty TNHH Đào tạo ngoại ngữ Hưng Phát Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
299 TỐNG THỊ THIỆN VINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
300 TỐNG THỊ THIỆN VINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn