DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
251 TIÊU VIẾT VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
252 ĐỖ MINH HOÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
253 UBND xã Tịnh Bắc Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
254 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Trà Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
255 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Trà Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
256 TRẦN VĂN THỨC Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
257 CÔNG TY TNHH NGỌC TUẤN SURIMI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
258 CÔNG TY TNHH NGỌC TUẤN SURIMI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
259 CÔNG TY TNHH NGỌC TUẤN SURIMI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
260 VÕ THỊ BÉ Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
261 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
262 HUỲNH THANH TUẤN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
263 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
264 Trần Thị Kim Thê Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
265 ĐOÀN VĂN HUYỆN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
266 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
267 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
268 Trần Thị Ái Diễm Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
269 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH XUÂN Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
270 Công ty TNHH Đinh Đan Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
271 Quầy thuốc HUYỀN QUANG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
272 Quầy thuốc HỒNG YẾN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
273 Quầy thuốc GIA NGUYÊN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
274 Quầy thuốc số 225-VĨNH LÝ Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
275 Quầy thuốc LINH HUỆ Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
276 Quầy thuốc HỒNG VÂN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
277 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Trà Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
278 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Trà Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
279 UBND xã Tịnh Bắc Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
280 NGUYỄN THANH MAI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
281 VÕ HỒNG THÀNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
282 Phạm Văn Phúc Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
283 UBND xã Ba Động Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
284 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN SƠN HÀ. Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
285 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN (BQL DA ĐẦU TƯ XD & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
286 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
287 NGUYỄN VĂN HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
288 Nhà máy bê tông Việt - Nhật Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
289 NGUYỄN VĂN LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
290 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
291 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
292 PHẠM VĂN THÁI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
293 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
294 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
295 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
296 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
297 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
298 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
299 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
300 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp