DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
251 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
252 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
253 Cơ sở Trần Thị Lành Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
254 Cơ sở Trần Thị Lành Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
255 Công ty TNHH TMDV Vận tải Anh Khang Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
256 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
257 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
258 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
259 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
260 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
261 LÊ THỊ NGỌC DIỄM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
262 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
263 LỮ NGỌC LÂN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
264 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
265 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
266 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
267 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
268 UBND xã Tịnh Phong Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
269 Công ty TNHH XD & TM An Tâm Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
270 CTY tnhh MTV tmdv NGỌC PHÁT Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
271 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch vụ và Quảng Cáo Kiến Cát Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
272 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
273 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH PHONG Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
274 DNTN XD & TCCG Việt Linh Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
275 Công ty CP ĐT&TM Trịnh An Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
276 Nguyễn Ngọc Hoàng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
277 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
278 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
279 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
280 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
281 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
282 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
283 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
284 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
285 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
286 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
287 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
288 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
289 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
290 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
291 CÔNG TY TNHH VT VÀ XD THIÊN QUANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
292 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
293 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
294 Lê Thị Ngọc Bích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
295 TRẦN MỸ HẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
296 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
297 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
298 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
299 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
300 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính