DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
201 TRẦN VĂN TỐT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
202 BÙI VĂN LÂN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
203 Trần Nớp Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
204 TRẦN HỮU HÙNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
205 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
206 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DDAATXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
207 NGUYỄN THÁI THƯỢNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
208 Hồ Văn Chương Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
209 Hồ Văn Chương Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
210 PHẠM TOÀN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
211 Hồ Văn Chương Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
212 Hồ Văn Chương Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
213 DƯƠNG TẤN TÀI Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
214 PHẠM THỊ THÚY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
215 Huỳnh Trọng Thân Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
216 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
217 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
218 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
219 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
220 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
221 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
222 ĐOÀN THỊ THU HÀ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
223 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
224 Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
225 NGUYỄN THÁI THƯỢNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
226 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
227 LÊ ĐÌNH HẢI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
228 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
229 PHAN HỮU NHẤT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
230 TRẦN TẤN THI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
231 TỐNG THỊ THIỆN VINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
232 Phan Quang Chinh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Đức Phổ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường
234 Công ty TNHH Zigui Jisheng (Việt Nam) Wangsheng Textiles Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
235 NGUYỄN TẤN THÙY Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
236 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
237 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
238 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
239 Công ty Giày Rieker Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
240 Công ty Giày Rieker Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
241 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
242 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
243 TRẦN THỊ NHÂN DUYÊN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
244 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
245 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
246 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
247 ĐỖ PHAN NGỌC CHÂU Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
248 Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
249 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
250 ĐINH HÀ KIM Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi