DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
201 CÔNG TY TNHH THIÊN HƯƠNG Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
202 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
203 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
204 LÊ THỊ THU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
205 NGUYỄN CẦU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
206 NGUYỄN THÁI THIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
207 ĐẶNG THÀNH ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
208 NGUYỄN VĂN NHÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
209 PHAN VIỆT ĐỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
210 HUỲNH VĂN LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
211 TẦN TẤN ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
212 LÊ THỊ MAI HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
213 TỪ THỊ MỸ TƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
214 Nguyễn Bá Hoàng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
215 MAI SANG THU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
216 NGÔ THỦY TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
217 ĐINH VĂN TRIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
218 ĐỖ ĐĂNG QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
219 HUỲNH THỊ MINH TIN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
220 TRẦN THỊ KIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
221 NGUYỄN THỊ XUÂN TRÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
222 VÕ THỊ CANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
223 TRẦN NGỌC SƠN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
224 VŨ THỊ VI LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
225 ĐỖ TRẦN NHẬT NGUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
226 VƯƠNG THỊ HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
227 NGUYỄN THỊ LÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
228 NGUYỄN THỊ NGỌC THẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
229 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
230 NGUYỄN HỒ HUYỀN LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
231 LÊ THỊ VỊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
232 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
233 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
234 CAO THỊ THANH ĐIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
235 PHẠM THỊ THÙY HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
236 NGUYỄN THỊ VỴ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
237 NGUYỄN THỊ NỮ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
238 PHẠM THỊ THủY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
239 NGUYỄN TRỌNG VỸ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
240 DƯƠNG THỊ THU CÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
241 TRỊNH THỊ BÍCH NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
242 NGUYỄN THỊ KIÊM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
243 ĐẶNG THỊ THIÊN TRÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
244 NGÔ THỊ ÁNH NGUYỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
245 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
246 HUỲNH THỊ LUYỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
247 Nguyễn Văn Thọ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
248 PHẠM THỊ MINH TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
249 LÊ THỊ THU THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
250 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp