DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
151 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
152 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
153 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
154 VÕ THÁI BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
155 HOÀNG NGỌC CƠ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
156 NGUYỄN THỊ NHƯ NIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
157 TRẦN TUẤN HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
158 ĐẶNG THỊ NA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
159 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
160 NGUYỄN VĂN TRỤ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
161 PHẠM THỊ BÍCH CHIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
162 CAO THỊ HƯƠNG HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
163 BƯU CỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
164 NGUYỄN ANH KHOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
165 HUỲNH ĐỖ VŨ BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
166 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
167 TRƯƠNG NHẬT TÍN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
168 PHẠM THÀNH HÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
169 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
170 VÕ THỊ LUYN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
171 PHẠM THANH DIỄM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
172 TIÊU VIẾT VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
173 TẠ NGUYỄN CẨM TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
174 HỒ THANH TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
175 NGUYỄN THÀNH LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
176 PHẠM ĐÌNH TÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
177 ĐINH VĂN LEM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
178 ĐINH VĂN ĐẬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
179 PHẠM DUY NHẤT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
180 LÂM TRẦN NHẬT HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
181 PHẠM MINH TÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
182 Nguyễn Thị Hoài Hương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
183 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
184 NGUYỄN THỊ MỘNG CẦM Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
185 ĐINH QUANG THẮNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
186 VÕ THÁI THỊ VY Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
187 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
188 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
189 BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
190 cty minh đạt Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
191 TRƯỜNG CĐ CƠ GIỚI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
192 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI 0188 0808 00154 05316 0807 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
193 TRUNG TÂM ĐT KTNV GTVT QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
194 BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
195 TRƯỜNG CĐ CƠ GIỚI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
196 TRƯỜNG CĐ CƠ GIỚI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
197 TRƯƠNG HUỲNH QUỐC BẢO Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
198 NGUYỄN THÀNH LUÂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
199 NGUYỄN THANH HỒNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
200 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC - QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính