DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
151 NGÔ VĂN SÁU Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
152 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
153 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
154 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
155 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
156 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
157 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
158 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
159 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
160 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
161 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
162 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
163 HỒ VĂN CƯ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
164 Hạt kiểm lâm Mộ Đức Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
165 Công ty TNHH Thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
166 Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại TVA Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
167 Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi Lĩnh vực điện Sở Công Thương
168 công ty TNHH thuận minh Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
169 công ty TNHH một thành viên 2518 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
170 BÙI THỊ TÝ Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
171 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
172 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
173 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
174 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
175 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
176 Nguyễn Thị Kim Vinh Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
177 Nguyễn Thị Kim Hồng Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
178 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
179 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
180 NGUYỄN ẢNH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
181 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
182 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
183 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
184 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
185 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
186 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
187 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
188 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
189 PHÙNG TẤN DŨNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
190 TRẦN QUỐC KHANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
191 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
192 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
193 TRẦN BÊ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
194 PHÙNG ĐÌNH BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
195 LÊ THẮNG BỨC Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
196 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
197 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
198 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
199 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
200 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn