DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 Công ty TNHH Thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
102 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DDAATXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
103 HOÀNG TUẤN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
104 HOÀNG TUẤN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
105 HOÀNG TUẤN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
106 HOÀNG TUẤN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
107 HOÀNG TUẤN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
108 Nguyễn Hữu Nhất Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
109 NGUYỄN QUỐC SANG Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
110 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
111 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
112 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
113 Huỳnh Thị Nga Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
114 NGUYỄN GIA TĨNH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
115 LÊ THÀNH HUY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
116 LÊ THÀNH HUY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
117 LÊ THÀNH HUY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
118 LÊ THÀNH HUY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
119 LÊ THÀNH HUY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
120 NGUYỄN CÔNG QUANG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
121 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
122 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
123 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
124 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
125 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
126 Phạm Viết Tường Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
127 TRẦN QUANG QUANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
128 NGUYỄN VĂN CU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
129 BÙI ĐẠI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
130 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
131 Công ty TNHH MTV Bách Tuấn Thành Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
132 Công ty TNHH MTV TM Quảng cáo Bảo Khang Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
133 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Tín Thành Hưng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
134 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
135 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
136 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
137 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
138 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
139 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
140 ĐINH THỊ HOÀNG OANH Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
141 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
142 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
143 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
144 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
145 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
146 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
147 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
148 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
149 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
150 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp