DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA TRUNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
102 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA THUẬN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
103 TRƯỜNG THCS NGHĨA MỸ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
104 TRƯỜNG THCS NGHĨA THƯƠNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
105 TRƯỜNG THCS NGHĨA ĐIỀN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
106 TRƯỜNG THCS NGHĨA HÒA Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
107 Công ty TNHH Trà Khúc Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
108 BQL các dự án cấp điện nông thôn Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
109 Công ty TNHH Millennium Furniture Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
110 Công ty TNHH Millennium Furniture Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
111 NGUYỄN DUY HIẾU Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
112 Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Khang Minh Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
113 Công ty TNHH Properwell Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
114 Công ty TNHH Properwell Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
115 Công ty TNHH Properwell Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
116 Công ty TNHH Properwell Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
117 Công ty TNHH Properwell Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
118 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
119 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
120 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
121 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
122 Giấy chứng nhận Hộ đăng ký kinh doanh Trần Quang Nhựt Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
123 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Qảng Ngãi Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
124 Công ty CP Thủy điện Thiên Tân Lĩnh vực điện Sở Công Thương
125 BQL dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
126 Công ty TNHH Tân Thành Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
127 Công ty Cổ phần Xây dựng và khai thác vật liệu xây dựng Miền Trung Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
128 Công ty TNHH Hồng Thịnh Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
129 Công ty TNHH Hồng Thịnh Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
130 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
131 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
132 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
133 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
134 CÔNG TY TNHH HẢI THANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
135 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
136 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP THANH DUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
137 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP THANH DUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
138 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP THANH DUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
139 ĐINH THỊ NGHĨA Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
140 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
141 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
142 Công ty TNHH Thương mại và SX Hiệp Thành Phát Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
143 Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
144 Công ty CP Thủy điện Thiên Tân Lĩnh vực điện Sở Công Thương
145 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUYỀN MỸ Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
146 TUYẾT BÂN Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
147 TỐNG VĂN MINH Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
148 Trung Tâm Khuyến Công và Xúc Tiến Thương Mại Quảng Ngãi Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
149 Sở Thông Tin và Truyền Thông Quảng Ngãi Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
150 Công ty TNHH Thương mại vận tải Hân Nga Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường