DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
52 TRƯƠNG SÁCH Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
53 TRẦN XIÊM Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
54 Nguyễn Thọ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
55 Phòng Lao động - TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
56 Phòng Lao động - TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
57 Phòng Lao động - TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
58 Phòng Lao động - TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
59 Phòng Lao động - TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
60 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
61 HUỲNH MINH Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
62 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
63 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
64 Công ty TNHH Trung Nghĩa Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
65 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gỗ Tân Minh Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
66 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gỗ Tân Minh Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
67 Công ty TNHH MTV Kinh doanh Minh Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
68 Công ty TNHH TMDV Vận tải Anh Khang Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
69 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
71 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72 LÊ TUẤN CHÚNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
73 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
74 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
76 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
77 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
79 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
80 Nguyễn Thị sen Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
81 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
82 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
83 PHẠM VĂN QUẤT Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
84 ĐẠI LÝ KIM HOÀNG Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
85 NGUYỄN THỊ TRIỀU Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
86 NGUYỄN DUY ẨN Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
87 PHAN ĐÌNH DU Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
88 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
89 TRẦN THỊ THU HUYỀN Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
90 ĐẠI LÝ BỘ TUYỀN Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
91 NGUYỄN THỊ THA Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
92 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
93 ĐẶNG XUÂN HẠNH Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
94 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI CHI NHÁNH BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG TẠI BÌNH ĐỊNH Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
95 CÔNG TY TNHH MAP PACIFIC VN Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
96 TRƯỜNG MẦM NON LONG SƠN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
97 TRƯỜNG MẦM NON TỊNH PHONG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
98 TRƯỜNG MẦM NON PHỔ QUANG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
99 TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA KỲ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
100 TRƯỜNG MẦN NON NGHĨA THỌ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo