DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 Phòng Lao động - TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
52 Phòng Lao động - TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
53 Phòng Lao động - TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
54 Phòng Lao động - TB&XH huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
55 Phòng Lao động - TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
56 Phòng Lao động - TB&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
57 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
58 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
59 VƯƠNG HỒNG VIỄN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
60 Phòng Lao động-TB&XH huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
61 CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
62 PHAN VĂN THỊNH Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
63 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
64 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
65 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
66 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
67 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
68 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
69 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
70 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
71 Bưu điện Viettel (Nguyễn Tấn Thiệu) Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
72 BƯU ĐIỆN VIETTEL (NGUYỄN TẤN THIỆU) Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
73 NGUYỄN TẤN LINH Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
74 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN QUẢNG TRỊ Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
76 CÔNG TY CỔ PHẦN 30-4 QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
77 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 Trần Nhanh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
79 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ni Trần, Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
80 Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Dịch vụ Tiến Thịnh Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
81 ĐỖ THỊ HỒNG NHI Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
82 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
83 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
84 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
85 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
86 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
87 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
88 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
89 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
90 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
91 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
92 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
93 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
94 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
95 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
96 BAN QUẢN LÝ CÁC CẢNG CÁ TỈNH QUẢNG NGÃI. Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
97 UBND phường Nguyễn Nghiêm Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
98 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI. Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
99 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI. Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
100 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI. Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính