DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
52 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
53 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
54 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
55 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI SÔNG TRÀ Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
56 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
57 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
58 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
59 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
60 BÙI HOÀNG HẢO Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
61 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
62 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
63 CÔNG TY TNHH NGỌC TUẤN SURIMI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
64 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
65 Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
66 CÔNG TY TNHH XD IDICO TẠI QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
67 PHẠM THỊ LÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
68 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
69 MAI VĂN HIỂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
70 HUỲNH QUANG DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
71 HÀ LÂM THỊ GIANG THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
72 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
73 HUỲNH TẤN DƯỠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
74 Nguyễn Ngọc Hảo Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
75 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
76 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
77 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
78 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
79 PHẠM VĂN LINH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
80 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
81 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
82 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
83 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
84 NGUYỄN TẤN VINH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
85 VÕ DUY TOẢN Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
86 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
87 TRẦN NGỌC TÂN Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
88 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
89 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
90 HOÀNG ĐỨC THỊNH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
91 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
92 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
93 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
94 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
95 Phạm Thị Hiển Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
96 NGUYỄN LÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
97 LÊ PHI PHỤNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
98 LÊ HỒ HOÀNG HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
99 PHAN THỊ BÍCH LÊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
100 NGUYỄN THỊ MINH KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp