DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
901 Ngô Thị Thuận Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
902 Võ Minh Đệ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
903 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
904 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
905 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
906 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
907 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
908 TRẦN VĂN THỌ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
909 TRẦN VĂN THỌ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
910 Phạm Minh Đức Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
911 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
912 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
913 TRẦN NỚP Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
914 TRẦN NỚP Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
915 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
916 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
917 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
918 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
919 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
920 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
921 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
922 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
923 Công ty CP Đầu tư - Phát triển đô thị 599 Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
924 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
925 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
926 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
927 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
928 PHAN TẤN VĂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
929 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
930 TRẦN NỚP Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
931 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
932 TRẦN NỚP Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
933 TRẦN NỚP Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
934 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
935 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
936 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
937 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
938 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
939 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
940 VÕ HOÀNG HÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
941 cty tnhh mtv cung ứng dịch vụ đò tý tài Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
942 ĐINH THỊ BÌNH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
943 NGUYỄN XUÂN LỘC Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
944 DƯƠNG QUỐC KIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
945 DƯƠNG QUỐC KIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
946 LÊ THỊ TƯỜNG VÂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
947 Công ty CP Xăng dầu thương mại Sông Trà Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
948 TRẦN THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
949 TRẦN THỊ TRÀ MY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
950 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp