DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
851 NGUYỄN NGỌC TRẦM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
852 NGUYỄN THỊ THUẬN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
853 DƯƠNG TRẦN THÚY ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
854 Nguyễn Thị Phương Dung Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
855 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
856 CÔNG TYTNHH MTV XÂY DỰNG VẬN TẢI TÂN THỊNH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
857 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ DU LỊCH THANH TRÂN Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
858 Công ty Cổ phần Đầu tư Kana Land Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
859 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI TÂM THUẬN TOÀN Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
860 Công ty TNHH ĐT và TM Việt Anh Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
861 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Đông Phương Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
862 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
863 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
864 Công an tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
865 Công ty TNHH Hữu Minh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
866 Công ty TNHH Hữu Minh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
867 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
868 VÕ VĂN HUÂN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
869 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
870 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
871 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
872 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
873 VÕ TẤN VI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
874 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
875 NGUYỄN TẤN PHỤC Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
876 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
877 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
878 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
879 NGUYỄN TẤN CÔNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
880 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
881 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT MỘ ĐỨC Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
882 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
883 HUỲNH TẤN QUYỀN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
884 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRANG THỦY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
885 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
886 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRANG THỦY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
887 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HẢI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
888 LÊ VĂN ĐẠI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
889 Công ty CP Bất động sản Nhật Vân Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
890 Công ty CP đồ hộp Tấn Phát Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
891 Công ty TNHH Hoàng Yên Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
892 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thành Hưng Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
893 Công ty TNHH MTV Kinh doanh Minh Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
894 TRƯỜNG MẦM NON LÝ SƠN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
895 Chùa Minh Đức Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
896 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
897 LÊ VĂN HÒA Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
898 TRƯỜNG MẦM NON LÝ SƠN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
899 NGUYỄN QUỐC BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
900 Công ty TNHH Quảng cáo - Thương mại Long Sơn Hoàng Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch