DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
851 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
852 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
853 PHAN TẤN VĂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
854 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
855 TRẦN NỚP Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
856 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
857 TRẦN NỚP Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
858 TRẦN NỚP Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
859 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
860 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
861 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
862 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
863 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
864 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
865 VÕ HOÀNG HÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
866 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
867 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
868 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
869 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
870 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
871 cty tnhh mtv cung ứng dịch vụ đò tý tài Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
872 ĐINH THỊ BÌNH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
873 NGUYỄN XUÂN LỘC Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
874 DƯƠNG QUỐC KIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
875 DƯƠNG QUỐC KIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
876 LÊ THỊ TƯỜNG VÂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
877 Công ty CP Xăng dầu thương mại Sông Trà Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
878 TRẦN THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
879 TRẦN THỊ TRÀ MY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
880 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
881 TRẦN NGỌC NHÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
882 PHAN KHÁNH LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
883 TRẦN THỊ THU VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
884 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
885 NGUYỄN NGỌC TRỰC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
886 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
887 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
888 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
889 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
890 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
891 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
892 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
893 HUỲNH TRỌNG KHẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
894 NGUYỄN LÊ TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
895 BÙI QUANG CẢM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
896 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
897 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
898 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
899 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
900 NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp