DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
801 PHAN THỊ TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
802 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
803 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
804 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
805 TRƯƠNG THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
806 Nguyễn Thị việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
807 LƯƠNG TẤN TÀI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
808 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
809 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
810 Nguyễn Thị việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
811 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
812 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
813 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
814 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
815 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
816 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
817 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
818 NGUYỄN TẤN TRẦM Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
819 CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HẠ LONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
820 CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HẠ LONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
821 Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Ba Gia Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
822 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
823 TRƯƠNG THỊ KIM HẰNG Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
824 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
825 TRẦN VĂN THỌ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
826 Công ty TNHH MTV Kinh doanh xăng dầu Toàn Thịnh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
827 Trường mẫu giáo Thanh An Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
828 Công ty TNHH nông nghiệp sạch Phú Hiệp Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
829 CÔNG TY TNHH CÁT TIÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
830 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
831 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
832 NGUYỄN KHOA ĐỨC Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
833 LÊ MINH THÚ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
834 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
835 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
836 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
837 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
838 Trường Mầm non Ba Động Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
839 CÔNG TY LUẬT TNHH HK & GIA LUẬT Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
840 TRẦN VĂN THỌ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
841 TRẦN VĂN THỌ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
842 Công ty TNHH Thể thao và Du lịch Tuấn Minh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
843 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Lê Phan Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
844 Công ty Cỏ phần Đầu tư BĐS Nam Khang Miền Trung Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
845 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
846 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
847 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
848 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
849 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI VIỆT GARDEN Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
850 ĐỖ THÀNH TÂN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo