DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
751 Trường mẫu giáo Thanh An Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
752 Công ty TNHH nông nghiệp sạch Phú Hiệp Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
753 CÔNG TY TNHH CÁT TIÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
754 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
755 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
756 NGUYỄN KHOA ĐỨC Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
757 LÊ MINH THÚ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
758 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Trà Bồng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
759 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
760 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
761 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
762 Trường Mầm non Ba Động Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
763 CÔNG TY LUẬT TNHH HK & GIA LUẬT Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
764 TRẦN VĂN THỌ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
765 TRẦN VĂN THỌ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
766 Công ty TNHH Thể thao và Du lịch Tuấn Minh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
767 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Lê Phan Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
768 Công ty Cỏ phần Đầu tư BĐS Nam Khang Miền Trung Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
769 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
770 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
771 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
772 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
773 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI VIỆT GARDEN Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
774 ĐỖ THÀNH TÂN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
775 Công ty TNHH MTV 19/5 Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
776 Công ty TNHH Dịch vụ Hạ Thu - Mộc Sơn Quán Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
777 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
778 HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
779 UBND huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
780 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
781 Trường Mầm non Ba Động Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
782 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
783 HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
784 UBND huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
785 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
786 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
787 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
788 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
789 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
790 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
791 LEDGER BRUCE EDWIN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
792 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
793 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
794 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
795 LÊ THỊ THANH TUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
796 Nguyễn Minh Hợp Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
797 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
798 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
799 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
800 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp