DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
751 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
752 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
753 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
754 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
755 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
756 VÕ THẾ VŨ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
757 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
758 Công an tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
759 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
760 Lê Văn Hưng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
761 NGUYỄN TẤN PHÀN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
762 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
763 TRẦN BIÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
764 PHẠM TẤN HUÝCH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
765 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
766 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
767 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ SƠN MỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
768 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODTECH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
769 Nguyễn Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
770 TRẦN BIÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
771 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
772 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
773 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
774 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
775 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
776 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
777 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
778 VÕ THỊ HOÀNG SANG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
779 TRƯƠNG THỊ NĂNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
780 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
781 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
782 Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
783 Công ty TNHH Thượng Hải Dung Quất Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
784 VÕ VĂN HUÂN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
785 Công ty TNHH TMDV Vận tải Anh Khang Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
786 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
787 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
788 Phạm Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
789 LÊ VĂN THỌ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
790 NGUYỄN DUY THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
791 NGUYỄN ANH DŨNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
792 NGÔ VĂN TƯ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
793 HUỲNH TẤN VĨNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
794 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
795 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
796 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
797 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
798 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
799 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
800 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn