DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7801 Công ty CP Bê tông Ly tâm Minh Thành Tín Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7802 Công ty CP Bê tông Hòa Cầm - Intimex Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7803 Nguyễn Thị Thu Thúy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7804 VÕ TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7805 Công ty TNHH Perennial Cabla (Việt Nam) Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7806 BQL DA đầu tư XD thuộc BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7807 Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng Dung Quất Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7808 Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5-CTCP Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7809 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Phước Hưng Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7810 Công ty CP đô thị và Khu công nghiệp DOTHICO Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
7811 Trung tâm TĐ và QTMT Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7812 Công ty CP ĐT XD DV Đông Phương Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7813 BQL DA các công trình điện Miền Trung Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7814 NGUYỄN QUỐC NGỮ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7815 NGUYỄN THỊ HỒNG VẤN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
7816 TRƯƠNG THỊ MỸ NGA Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
7817 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7818 ĐINH THỊ XIÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
7819 ĐẶNG TẤN ĐẠT Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
7820 Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Hải Hà Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7821 NGUYỄN THỊ THÚY NGA Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
7822 NGUYỄN MINH THẾ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7823 Võ Tấn Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
7824 Công ty TNHH MTV XD CN và DV TM Trung Việt Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
7825 TRẦN THỊ KIỀU DUYÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
7826 Công ty TNHH MTV KD và DV Hạo Khang Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
7827 Đỗ Minh Đạt Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7828 ĐỖ QUỐC TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7829 NGUYỄN QUỐC VIỄN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7830 NGUYỄN QUỐC THẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7831 VÕ LÊ MINH KHOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7832 Công ty CP ĐTXD 108 Trường Thành Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7833 MAI THỊ NGỌC THIỆN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
7834 Quầy thuốc Điệp Liên Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
7835 VÕ LÊ MINH KHÔI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7836 LÂM NGUYỄN THANH BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7837 NGUYỄN NGỌC NINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7838 TRẦN DUY TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7839 LÝ TẤN HUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7840 PHẠM THÀNH CHÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7841 NGUYỄN THANH LẬP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7842 Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7843 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
7844 PHẠM XUÂN HƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7845 LỘ THỊ NHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7846 LƯƠNG THÀNH ĐỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7847 PHẠM VĂN VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7848 PHẠM VĂN LỰU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7849 PHẠM QUANG HÒA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7850 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường