DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
701 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
702 Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ thương mại Trường An Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
703 PHAN VĂN HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
704 Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất kinh doanh Long Anh Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
705 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
706 Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản bán lẻ Hùng Cường Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
707 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
708 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THỦY ĐIỆN TÂY TRÀ Lĩnh vực điện Sở Công Thương
709 Công ty TNHH Bất động sản Hợp Tiến Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
710 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HUY MĂNG Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
711 BQL dự án DDTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
712 Chùa Thọ Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
713 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ĐÔNG Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
714 Công ty TNHH Thượng Hải Dung Quất Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
715 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng thương mại Hợp Thành Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
716 BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mộ Đức Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
717 Công ty TNHH Hoàng Hải Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
718 UBND xã Nghĩa Thương Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
719 Công ty TNHH nông nghiệp sạch Phú Hiệp Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
720 Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
721 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Thiên Lộc Phát Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
722 Chùa Phú Định, xã Hành Thuận Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
723 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Thiên Lộc Phát Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
724 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
725 Chi nhánh Công ty CP Thương mại và Dịch vụ kiểm tra kỹ thuật ALpha tại Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
726 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
727 Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
728 Công ty Cổ phần Bê tông An Hải Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
729 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
730 Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Phú Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
731 Công ty TNHH Vận tải xây dựng Phúc Vinh Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
732 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
733 HUỲNH THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
734 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
735 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
736 HUỲNH VĂN TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
737 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
738 Nguyễn Chí Quyết Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
739 CTY tnhh mtv pHƯƠNG bẰNG Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
740 NGUYỄN ĐÌNH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
741 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
742 Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
743 Sở Công Thương Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
744 BQL Dự án ĐTXD huyện Bình Sơn Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
745 BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mộ Đức Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
746 Công ty CP phát triển đô thị Angkora Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
747 Công ty TNHH Điền Phú Viên Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
748 BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
749 CÔNG TY TNHH VT XÂY DỰNG PHÚC VINH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
750 BCH hội nông dân tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng