DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
651 Trường TH & THCS Ba Liên Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
652 Trường THPT Lương Thế Vinh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
653 Trường THPT Chu Văn An Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
654 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
655 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
656 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
657 cty tnhh mtv Hà Giang Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
658 LỮ ĐÌNH TRIỀU Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
659 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
660 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
661 ĐẶNG VĂN NGHIỆP Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
662 NGUYỄN ANH VŨ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
663 CÔNG TY TNHH XD TM TRƯỜNG THÀNH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
664 PHẠM KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
665 NGUYỄN VĂN BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
666 Phan Thị Thương Thương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
667 VÕ VĂN NHẬT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
668 VÕ MINH THOẠI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
669 Nguyễn Thị Việt cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
670 Nguyễn Văn Thịnh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
671 Nguyễn Thị việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
672 NGUYỄN THANH SANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
673 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
674 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
675 ĐINH VĂN TRÉO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
676 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
677 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
678 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
679 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
680 NGUYỄN QUANG THẮNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
681 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
682 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
683 ĐINH THỊ HƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
684 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
685 PHAN THANH KHOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
686 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
687 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
688 NGUYỄN VĂN HIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
689 NGUYỄN VĂN THOẢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
690 MAI NGỌC THIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
691 VÕ VĂN HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
692 NGUYỄN TẤN LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
693 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
694 CHÂU HỒ HẠ UYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
695 LIM CHANG SU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
696 NGUYỄN VĂN HÁT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
697 LÊ VĂN THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
698 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
699 CHAE JAE GON Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
700 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục HCC Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp