DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
601 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
602 NGUYỄN VĂN MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
603 PHẠM NGỌC TUẤN KIỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
604 NGUYỄN GIA HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
605 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
606 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
607 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
608 NGUYỄN THỊ THUẬN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
609 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
610 PHẠM VÕ QUỐC BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
611 TRẦN THỊ MỸ LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
612 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
613 NGUYỄN THÀNH TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
614 Phạm Văn Thư Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
615 ĐẶNG ƯU TÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
616 NHÀ MÁY BÊ TÔNG VIỆT - NHẬT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
617 NHÀ MÁY BÊ TÔNG VIỆT - NHẬT Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
618 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
619 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
620 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
621 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
622 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
623 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
624 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
625 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
626 TRẦN VĂN XA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
627 Trường Tiểu học Hành Trung Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
628 TỪ THỊ CHUNG Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
629 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODTECH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
630 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
631 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
632 Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bình Sơn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
633 CÔNG TY TNHH TM DV VT ANH KHANG Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
634 DNTN XD&TCCG VIỆT LINH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
635 TRẦN VĂN TÂN Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
636 CN CÔNG TY TNHH MTV XD IDICO TẠI QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
637 NGUYỄN QUỐC HÒA Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
638 CÔNG TY CP QL&XD ĐB QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
639 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
640 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
641 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
642 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
643 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
644 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
645 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
646 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
647 NGUYỄN PHÚC (0353774117) Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
648 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
649 PHẠM THỊ HỒNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
650 CHÂU HOÀNG CÁT TƯỜNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo