DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
6051 TRẦN ĐÌNH BẢY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6052 ĐOÀN NGỌC BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6053 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
6054 Lớp Mần non tư thục Hoa Mai Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
6055 Quầy thuốc Kiều Thương Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
6056 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
6057 Công ty TNHH Lý Tuấn Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6058 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
6059 Chi nhánh Công ty TNHHMTVTMDV Trâm Nam tại Quảng Ngãi Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
6060 Nhà thuốc Vy Hạnh Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
6061 Nhà thuốc GPP Minh Châu Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
6062 Công ty TNHH MTV Khoa Kiên Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
6063 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6064 NGUYỄN PHI LỰC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6065 NGUYỄN PHI LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6066 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
6067 Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
6068 Coogn ty CP Đầu tư Phát triên Hợp Nghĩa Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6069 Công ty CP NL và CNC Trường Thành Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6070 Phòng xét nghiệm- Phòng khám Bs Thái Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
6071 CAO THỊ KIỆM Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
6072 Trường Mần non Tư thục Thảo Nguyên Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
6073 LÊ VIẾT Ý Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6074 NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6075 BÙI NGUYÊN THÁI NGOC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6076 ĐINH VĂN LÊ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6077 BIỆN THỊ NIỀM TIN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
6078 Trường Mần non Tư thục Thảo Nguyên Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
6079 ĐOÀN NGỌC HÀO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6080 TRẦN THỊ MỸ HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6081 HÀ QUANG TRUNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
6082 NGUYỄN THANH LÂM Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
6083 Công ty CP Bê tông Ly tâm Minh Thành Tín Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6084 Công ty CP Bê tông Hòa Cầm - Intimex Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6085 Nguyễn Thị Thu Thúy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6086 VÕ TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6087 Công ty TNHH Perennial Cabla (Việt Nam) Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6088 BQL DA đầu tư XD thuộc BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
6089 Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng Dung Quất Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6090 Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5-CTCP Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
6091 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Phước Hưng Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6092 Công ty CP đô thị và Khu công nghiệp DOTHICO Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
6093 Trung tâm TĐ và QTMT Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6094 Công ty CP ĐT XD DV Đông Phương Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6095 BQL DA các công trình điện Miền Trung Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6096 NGUYỄN QUỐC NGỮ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6097 NGUYỄN THỊ HỒNG VẤN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
6098 TRƯƠNG THỊ MỸ NGA Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
6099 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
6100 ĐINH THỊ XIÊN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế