DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
551 TRẦN VĂN TÂN Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
552 CN CÔNG TY TNHH MTV XD IDICO TẠI QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
553 NGUYỄN QUỐC HÒA Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
554 CÔNG TY CP QL&XD ĐB QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
555 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
556 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
557 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
558 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
559 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
560 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
561 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
562 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
563 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
564 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
565 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
566 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
567 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
568 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
569 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
570 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
571 NGUYỄN PHÚC (0353774117) Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
572 Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
573 PHẠM THỊ HỒNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
574 CHÂU HOÀNG CÁT TƯỜNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
575 Trường TH & THCS Ba Liên Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
576 Trường THPT Lương Thế Vinh Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
577 Trường THPT Chu Văn An Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
578 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
579 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
580 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
581 cty tnhh mtv Hà Giang Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
582 LỮ ĐÌNH TRIỀU Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
583 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
584 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
585 ĐẶNG VĂN NGHIỆP Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
586 NGUYỄN ANH VŨ Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
587 CÔNG TY TNHH XD TM TRƯỜNG THÀNH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
588 PHẠM KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
589 NGUYỄN VĂN BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
590 Phan Thị Thương Thương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
591 VÕ VĂN NHẬT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
592 VÕ MINH THOẠI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
593 Nguyễn Thị Việt cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
594 Nguyễn Văn Thịnh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
595 Nguyễn Thị việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
596 NGUYỄN THANH SANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
597 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
598 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
599 ĐINH VĂN TRÉO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
600 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp