DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
501 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
502 LÊ TUẤN PHẠM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
503 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
504 HUỲNH THỊ NGA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
505 TRẦN CỜ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
506 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Đại Quang Tín Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
507 CÔNG TY TNHH CÁT TIÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
508 Công ty CP Phát triển đô thị Vạn Tường Mỹ Khê Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
509 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Tuấn Đạt Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
510 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
511 Công ty CP KĐT Nam Trường Chinh Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
512 Công ty CP Vạn An Thịnh Phát Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
513 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Nam Khang Lưu Gia Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
514 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
515 NGUYỄN VĂN BÉ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
516 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
517 Phan Chín Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
518 Nguyễn Thị Kim Hồng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
519 Nguyễn Thị Củm Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
520 Nguyễn Công Thuận Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
521 Nguyễn Công Thuận Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
522 Bùi Văn Lượng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
523 Bùi Văn Lượng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
524 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
525 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
526 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
527 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
528 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
529 TRƯƠNG ĐÌNH VĂN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
530 BÙI VĂN TRUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
531 HÀ VĂN QUÂN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
532 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
533 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
534 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
535 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
536 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
537 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
538 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
539 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
540 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
541 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
542 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
543 Bùi Văn Lượng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
544 Công ty TNHH Thượng Hải Dung Quất Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
545 Công ty TNHH Tuyến Sương Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
546 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
547 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
548 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
549 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
550 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội