DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
501 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
502 TRƯƠNG QUANG HIỂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
503 PHẠM VĂN MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
504 ĐINH THỊ LỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
505 NGUYỄN THỚI HUYỀN NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
506 NGUYỄN THỊ KỲ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
507 MAI VĂN THẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
508 NGUYỄN THÁI THƯỢNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
509 NGUYỄN THÁI THƯỢNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
510 ĐOÀN THỊ THU HÀ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
511 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
512 NGUYỄN TẤN SỰ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
513 ĐOÀN THỊ THU HÀ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
514 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
515 HÀ VĂN ÂN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
516 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUẢNG NGÃI Lĩnh vực Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
517 HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
518 TRẦN MINH NHỰT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
519 TRẦN NGỌC SÁU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
520 NGUYỄN THANH HÒA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
521 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
522 Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa Lĩnh vực Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
523 LÊ THANH TÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
524 LÊ THANH TÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
525 LÊ ĐÌNH HẢI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
526 LÊ THANH TÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
527 Quầy thuốc sô 256 Bích Đào Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
528 LÊ THANH TÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
529 CAO BẰNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
530 THỚI THỊ XUÂN LỘC Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
531 NGUYỄN THỊ THANH HẢI Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
532 NGUYỄN THỊ LÂM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
533 NGUYỄN THỊ LÂM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
534 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
535 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
536 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
537 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
538 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
539 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
540 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
541 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
542 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
543 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
544 Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
545 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
546 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
547 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
548 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
549 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
550 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội