DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
501 TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HÀ NGHĨA THƯƠNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
502 TRƯỜNG MẦM NON PHỔ NINH Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
503 TRƯỜNG MẦM NON PHỔ PHONG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
504 TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN ĐỨC PHỔ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
505 TRƯỜNG MẦM NON XÃ SƠN TÂN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
506 TRƯỜNG MẦM NON PHỔ HÒA Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
507 LÊ VĂN LÝ Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
508 HUỲNH THANH TRÂM Lĩnh vực phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
509 PHẠM THỊ LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
510 BQL dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
511 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
512 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
513 SỞ Y TẾ ( BỆNH VIỆN SẢN NHI) Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
514 BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
515 Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Dịch vụ Tiến Thịnh Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
516 Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Dịch vụ Tiến Thịnh Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
517 Nguyễn Hữu Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
518 NGUYỄN VĂN HÙNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
519 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
520 SỞ Y TẾ ( BỆNH VIỆN SẢN NHI) Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
521 Công ty TNHH Trung Nghĩa Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
522 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
523 Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
524 Sở Nông nghiệp và PTNT Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
525 Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Nam Khang Miền Trung Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
526 UBND xã Nghĩa Hiệp Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
527 Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Hoàng Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
528 Trường mầm non Ba Ngạc Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
529 Công ty Cổ phần 20/7 Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
530 BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
531 Công ty Cổ phần ĐTPT&TM Bình Minh Miền Trung (Đại diện: Cao Hải Dương - 0914676886) Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
532 UBND xã Nghĩa Hiệp Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
533 Công ty Cổ phần ĐTPT&TM Bình Minh Miền Trung (Đại diện: Cao Hải Dương - 0914676886) Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
534 Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thương mại Hà Vân Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
535 Quầy thuốc THANH TÂM Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
536 công ty TNHH MTV Đàu tư và Xây dựng Hoàng Phúc Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
537 UBND xã Nghĩa Hiệp Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
538 Trường mầm non Ba Ngạc Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
539 CÔNG TY CỔ PHẦN HP Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
540 Công ty Cổ phần ĐTPT&TM Bình Minh Miền Trung (Đại diện: Cao Hải Dương - 0914676886) Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
541 Ban Quản lý dự án ĐTXD&PT Quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
542 Công ty TNHH Hiệp Hưng Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
543 Công ty CP Dịch vụ và xây lắp Minh Thành Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
544 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
545 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Kinh doanh Long Anh Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
546 BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
547 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Mộ Đức Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
548 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
549 Công ty TNHH Hiệp Hưng Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
550 Ban Quản lý dự án ĐTXD&PT Quỹ đất huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường