DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
501 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
502 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
503 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
504 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
505 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
506 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
507 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
508 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
509 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
510 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
511 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tây Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
512 ĐỖ THỊ MỸ LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
513 HUỲNH THỊ SỬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
514 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
515 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
516 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
517 BẠCH THỊ THANH HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
518 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
519 VÕ THỊ THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
520 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
521 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
522 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
523 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
524 BÙI VĂN DUẨN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
525 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
526 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
527 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
528 HUỲNH THỊ THU DIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
529 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
530 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
531 Trần Thanh Trà Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
532 TRẦN ANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
533 NGUYỄN TRUNG LÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
534 BÙI TẤN SINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
535 LÊ MINH HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
536 NGUYỄN THỊ THU THÙY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
537 CAO PHÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
538 HUỲNH NGỌC ÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
539 LÊ QUANG HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
540 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
541 BÙI VIẾT CHÍNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
542 PHẠM NGỌC PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
543 NGUYỄN CHÍ KHẢI QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
544 BÙI THI MỸ LIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
545 PHẠM ĐÌNH KHOÁNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
546 TĂNG THỊ HOÀNG HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
547 ĐẶNG CHÍNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
548 LÊ THỊ HOANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
549 Trần Quang Minh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
550 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp