DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
451 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
452 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
453 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
454 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
455 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
456 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
457 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
458 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
459 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
460 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
461 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
462 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
463 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
464 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
465 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
466 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
467 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
468 Chùa Tịnh Nghiêm Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
469 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
470 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
471 Ban Quản lý dự án Lưới điện Miền Trung Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
472 Ban Quản lý dự án ĐTXD&PT quỹ đất huyện Tây Trà Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
473 Ban Quản lý dự án ĐTXD&PT Quỹ đất huyện Tây Trà Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
474 CÔNG TY TNHH CÁT TIÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
475 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
476 Công ty Cổ phần DKSH Smollan Firld Marketing Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
477 Trần Trung Lập Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
478 ĐINH THANH TOÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
479 Nguyễn Thanh Anh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
480 TRẦN THỊ THANH VIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
481 NGUYỄN TẤN DANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
482 MAI VĂN THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
483 Công ty TNHH Nông Nghiệp Linh Đan Miền Trung Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
484 LÊ NGUYÊN VŨ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
485 Sở Nông nghiệp và PTNT Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
486 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
487 Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
488 CÔNG TY TNHH TRANG THỦY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
489 Nguyễn Thị Bút Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
490 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
491 Công ty TNHH Mỹ Yên Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
492 ĐỖ VĂN KHOA Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
493 Công ty TNHH Mỹ Yên Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
494 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
495 Quầy thuốc NGỌC THOA Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
496 Quầy thuốc KIM PHI Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
497 Quầy thuốc ĐỨC HỒNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
498 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
499 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HIỆP Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
500 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU PHÚ ĐIỀN Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo