DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 BÙI VĂN NHẤT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Lê Thành Đạt (con) Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 TRỊNH NGỌC RÔ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 ĐINH THIÊN HÀ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Lê Thành Đạt (con) Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Đinh Văn Quyền Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Bùi Thanh Hoa Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 Bùi Thanh Hoa Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 Bùi Thanh Hoa Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Nguyễn Huynh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Nguyễn Huynh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Nguyễn Huynh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 NGUYỄN ĐÌNH BẢO Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
18 BÙI ĐỨC HÒA Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
19 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH (Bưu điện) Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
20 NGUYỄN THỊ THANH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
21 UNG THỊ MINH HƯỜNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
22 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
23 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
24 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh ( 4N) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
25 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
26 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
27 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
28 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
29 NGỤY THỊ BÍCH HẠNH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
30 TRẦN HỒNG ĐẠT Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
31 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NHIÊN PHƯỜNG Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
32 CÔNG TY TNHH HẢI TRIỀU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33 CÔNG TY TNHH MOSC VIỆT NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
34 UBND huyện Bình Sơn Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
35 UBND huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực điện Sở Công Thương
36 MAI XUÂN PHƯỚC Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37 LÊ THỊ LƯU Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38 CÔNG TY TNHH OUCANYON FURNITURE VIỆT NAM Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
39 Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa Lĩnh vực Lao động - Tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
40 HÀ VĂN ÂN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
41 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
44 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
45 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
47 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
48 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
49 Nguyễn Thị Truyền Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
50 Nguyễn Thị Truyền Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn