DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 CHẾ NGỌC VẠN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 VÕ THỊ KỶ (VỢ) Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 VÕ THỊ KỶ (VỢ) Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 TIÊU VIẾT LÀ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 NGUYỄN THANH NAM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 cao thị liên (vợ) Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SÀI GÒN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
17 THÀNH VỸ - LÝ SƠN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 VÕ VĂN HOÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
19 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
21 Nguyễn Thị Vân Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
22 NGUYỄN TRẦN ĐIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
23 TU ĐÌNH KHANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
24 NGUYỄN QUANG THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
25 Nguyễn Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
26 NGUYỄN MAI BÍCH HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
27 LƯU THỊ KIM PHÁT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
28 TRẦN THỊ HỒNG CHU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
29 TRẦN HỮU TIẾP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
30 PHẠM NGỌC SƠN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
31 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
32 Hồ Thị Nhi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
33 PHAN VĂN HỌP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
34 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
35 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
36 HỒ DUY VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
37 VÕ THỊ Ý NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
38 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
39 LÊ THỊ THÙY TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
40 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
41 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
42 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
43 PHẠM THỊ KIM CƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
44 NGUYỄN VĂN TRỌNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
45 TRẦN TRUNG NHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
46 PHẠM VĂN THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
47 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
48 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
49 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
50 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp