DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4331 ĐỖ MỘNG HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4332 BÙI VĂN VIỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4333 VÕ THỊ KIM TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4334 BÙI NGỌC ĐỊNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4335 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp