DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
36 Trường Tiểu học Hành Dũng Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
37 Trường Mầm non Hành Đức Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
38 Trường Tiểu học Hành Tín Đông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
39 Trường Tiểu học Hành Tín Đông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
40 Trường Tiểu học Hành Thiện Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo