DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
36 HỒ DUY VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
37 VÕ THỊ Ý NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
38 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
39 LÊ THỊ THÙY TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
40 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp