DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
31 VÕ TÂM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
32 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
34 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35 Trường Tiểu học Hành Dũng Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo