DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
26 VÕ THẾ HÙNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 NGUYỄN THỊ LÝ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 NGUYỄN THỊ QUYÊN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
30 NGUYỄN THỊ NGỌC ÂN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội