DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
26 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH (Bưu điện) Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
27 NGUYỄN THỊ THANH Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
28 UNG THỊ MINH HƯỜNG Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
29 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
30 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội