DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
21 Nguyễn Huynh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 Nguyễn Huynh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23 Nguyễn Huynh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 NGUYỄN ĐÌNH BẢO Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
25 BÙI ĐỨC HÒA Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế