DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
21 NGUYỄN TẤN THÙY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 NGUYỄN THỊ QUYÊN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
23 NGUYỄN THỊ NGỌC ÂN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
24 BQL Dự án lưới điện Miền Trung Tổng công ty Điện lực Miền Trung Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
25 PHAN MINH CHƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn