DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
16 Quầy thuốc Thật Trang Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
17 Nhà thuốc Yến Quyên Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
18 Quầy thuốc Mẫn Thu Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
19 Quầy thuốc Anh Hương Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
20 Qầy thuốc Diễm Huyền Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế