DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
16 TRẦN THỊ MINH TÂM Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
17 DƯƠNG MẠNH QUỲNH Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
18 LÊ THỊ BÍCH TRÂM Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
19 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
20 Công ty Cổ phaamnf Đầu tư Xây dựng và Du lịch IDICO Lĩnh vực Khách sạn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch