DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
16 Chùa Mỹ Hòa - Xã Hành Đức Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
17 Công ty Cổ phần ĐTXD Thương mại Trần Gia Hân Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
18 Công ty TNHH đầu tư Sông Trà Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
19 CÔNG TY TNHH HỮU MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 NGUYỄN ĐỖ ĐÌNH CƯỜNG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo