DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 CÔNG TY TNHH MTV XNK TS HẢI PHÚ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 CÔNG TY TNHH MTV XNK TS HẢI PHÚ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 HÀ VĂN ÂN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Ba Tơ Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và môi trường