DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 Dương Hanh Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
12 DƯƠNG HANH Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
13 PHẠM THỊ VIÊN Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
14 ĐỖ THỊ HỒNG NHI Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
15 Đỗ Thị Hồng Nhi Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương