DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
131 Phòng TT-BCXB- Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
132 Trường THPT Lý Sơn Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
133 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
134 NGUYỄN NGỌC HUY Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
135 NGUYỄN THỊ THỦY Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn