DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
6 TRẦN MINH TRUNG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
7 PHẠM CAO THẮNG Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
8 HỒ VĂN QUÂN Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
9 NGUYỄN TĂNG TRUNG THỊNH Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
10 NGUYỄN TOÀN VINH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng