DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7826 Đỗ Minh Đạt Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7827 ĐỖ QUỐC TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7828 NGUYỄN QUỐC VIỄN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7829 NGUYỄN QUỐC THẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7830 VÕ LÊ MINH KHOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp