DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
71 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
72 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
73 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
74 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh ( 4N) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
75 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội