DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5926 trần thị thanh nga Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5927 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5928 Nguyễn Thị Việt Cường (Nv Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5929 Nguyễn Thị Việt Cường (Nv Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5930 VÕ THỊ ÁI SA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp