DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5841 ĐINH NGỌC PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5842 TRỊNH MẸO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5843 PHẠM THỊ THÙY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5844 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5845 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội