DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5806 NGUYỄN THANH NGUYỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5807 BÙI THỊ NHƯ TỊNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5808 NGUYỄN VĂN THANH Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5809 NGUYỄN THỊ THÚY Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
5810 HUỲNH THỊ YẾN NHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp