DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5796 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5797 HỒ DUY HƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5798 TỪ THỊ MINH SINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5799 Nguyễn Sinh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5800 NGUYỄN DUY QUÝ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp