DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5786 Phạm Minh Long Lĩnh vực tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
5787 Phạm Minh Long Lĩnh vực tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
5788 Phạm Minh Long Lĩnh vực tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
5789 HUỲNH ĐÌNH PHÁT Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5790 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp